Tel.: 0905/168-699 | E-mail:

VARIA PRINT - Vydavateľstvo učebnícNaše publikácie - MatematikaMatematika v každodennom živote, Výber 1

Matematika v každodennom živote, Výber 1

Počet strán:
120
Formát:
A4
Väzba:
hrebeňová
Skladom:
áno
ISBN:
978-80-89772-00-1

Zbierka obsahuje 160 testových úloh s výberom odpovede, rozdelených na 8 testov po 20 úloh.

Tieto úlohy sú celkom odlišné od klasických príkladov z matematiky. Ich cieľom nie je previerka konkrétnych vedomostí z učiva matematiky daného ročníka (preto sa môžu využiť od šiestej, resp. siedmej triedy ZŠ až po prvé dva ročníky stredných škôl). Sú zamerané presne na tie kompetencie, ktoré sa zdôrazňujú aj v štátnom vzdelávacom programe:

„Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, kedy sa musia používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“

 • ďalej

  K úspešnému vyriešeniu týchto príkladov sú potrebné najmä tieto základné matematické a komunikačné zručnosti:

  • – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie;
  • – narábanie s percentami a zlomkami pri počítaní z hlavy alebo na papieri;
  • – využitie matematických modelov;
  • – schopnosť orientovať sa v tabuľkách a v grafoch;
  • – schopnosť rozpoznať súvislosti;
  • – logické a priestorové myslenie;
  • – schopnosť koncentrácie;
  • – čítanie s porozumením (mnohé úlohy majú obšírnejšie, stupňovité zadanie, pri ktorých je nutné pozorné čítanie a správne porozumenie).

  Príklady zostavil kolektív autorov v uplynulých 10 rokoch, všetky úlohy boli otestované na kompletnej vzorke žiakov a študentov, následne po tom, ako boli vybrané z obrovskej databázy a prešli aj pilotným testovaním, takže stopercentne vyhovujú všetkým náročným kritériám, ktoré majú testové úlohy spĺňať.

  Do zbierky sme zámerne vyberali iba príklady s výberom odpovede, aby sa testy dali rýchlo opraviť, keďže pri tomto type úloh – na rozdiel od úloh s tvorbou odpovede – je riešenie jednoznačné (A, B, C, D, resp. pri niektorých príkladoch E).
Matematika v každodennom živote, Výber 2

Matematika v každodennom živote, Výber 2

Počet strán:
124
Formát:
A4
Väzba:
hrebeňová
Skladom:
áno
ISBN:
978-80-89772-01-8

Zbierka obsahuje 160 testových úloh s výberom odpovede, rozdelených na 8 testov po 20 úloh.

Tieto úlohy sú celkom odlišné od klasických príkladov z matematiky. Ich cieľom nie je previerka konkrétnych vedomostí z učiva matematiky daného ročníka (preto sa môžu využiť od šiestej, resp. siedmej triedy ZŠ až po prvé dva ročníky stredných škôl). Sú zamerané presne na tie kompetencie, ktoré sa zdôrazňujú aj v štátnom vzdelávacom programe:

„Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, kedy sa musia používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“

 • ďalej

  K úspešnému vyriešeniu týchto príkladov sú potrebné najmä tieto základné matematické a komunikačné zručnosti:

  • – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie;
  • – narábanie s percentami a zlomkami pri počítaní z hlavy alebo na papieri;
  • – využitie matematických modelov;
  • – schopnosť orientovať sa v tabuľkách a v grafoch;
  • – schopnosť rozpoznať súvislosti;
  • – logické a priestorové myslenie;
  • – schopnosť koncentrácie;
  • – čítanie s porozumením (mnohé úlohy majú obšírnejšie, stupňovité zadanie, pri ktorých je nutné pozorné čítanie a správne porozumenie).

  Príklady zostavil kolektív autorov v uplynulých 10 rokoch, všetky úlohy boli otestované na kompletnej vzorke žiakov a študentov, následne po tom, ako boli vybrané z obrovskej databázy a prešli aj pilotným testovaním, takže stopercentne vyhovujú všetkým náročným kritériám, ktoré majú testové úlohy spĺňať.

  Do zbierky sme zámerne vyberali iba príklady s výberom odpovede, aby sa testy dali rýchlo opraviť, keďže pri tomto type úloh – na rozdiel od úloh s tvorbou odpovede – je riešenie jednoznačné (A, B, C, D, resp. pri niektorých príkladoch E).
Zbierka cvičení a testov z matematiky pre 8. ročník ZŠ, 1. časť

Zbierka cvičení a testov z matematiky pre 8. ročník ZŠ, 2. časť

Zbierka cvičení a testov
z matematiky pre 8. ročník ZŠ, 1. a 2. časť

Počet strán:
76/80 (+21)
Formát:
digitálny (PDF)
Skladom:
áno

Pre 8. ročník ZŠ, pozostáva z dvoch častí, obsahuje rady, ako písať testy, úlohy na precvičovanie učiva, kontrolné testy, kľúč riešení k úlohám na precvičovanie učiva, vhodná aj ako príprava na MONITOR a na prijímacie skúšky.

Upozornenie: Príloha obsahujúca jeden vstupný test a štyri súborné testy (A alebo B formu), kľúč riešení ku kontrolným testom 1. a 2. časti knihy, resp. kľúč k súborným testom nie je voľne predajná, poskytujeme ju iba vyučujúcim matematiky (zadarmo, cena 6 EUR zahŕňa iba 1. a 2. časť knihy).

Ukážky strán (PDF):

1. časť: 3, 50, 51, 60, 61

2. časť: 3, 10, 11, 17, 18

Cena: 40.00 EUR

(cena za všetky časti spolu)

ObjednaťZbierka cvičení a testov z matematiky pre 9. ročník ZŠ, 1. časť

Zbierka cvičení a testov z matematiky pre 9. ročník ZŠ, 2. časť

Zbierka cvičení a testov
z matematiky pre 9. ročník ZŠ, 1. a 2. časť

Počet strán:
60/84 (+56)
Formát:
digitálny (PDF)
Skladom:
áno

Pre 9. ročník ZŠ, pozostáva z dvoch častí, obsahuje rady, ako písať testy, úlohy na precvičovanie učiva, kontrolné testy, kľúč riešení k úlohám na precvičovanie učiva, vhodná aj ako príprava na MONITOR a na prijímacie skúšky.

Upozornenie: Príloha obsahujúca dva vstupné testy, sedem súborných testov, dva výstupné a jeden výberový test (A alebo B formu), kľúč riešení ku kontrolným testom 1. a 2. časti knihy, resp. kľúč k vstupným, súborným a výstupným testom nie je voľne predajná, poskytujeme ju iba vyučujúcim matematiky (zadarmo, cena 6 EUR zahŕňa iba 1. a 2. časť knihy).

Ukážky strán (PDF):

1. časť: 3, 8, 9, 14, 15, 16, 17

2. časť: 3, 4, 6, 47, 48, 49

Cena: 40.00 EUR

(cena za všetky časti spolu)

ObjednaťTesty a úlohy z matematiky

Testy a úlohy z matematiky

Počet strán:
220
Formát:
ditiálny (PDF)
Skladom:
nie

Zbierka obsahuje viac než 1000 úloh rozmanitého typu, 50 vypracovaných testov, kľúč riešení. Pozostáva z nasledujúcich kapitol:

 • Rady, ako písať testy
 • Vstupný test č. 1
 • Vstupný test č. 2
 • Operácie s reálnymi číslami | Mocniny a odmocniny
 • Úprava algebraických výrazov
 • Lineárne funkcie
 • Pytagorova veta a jej použitie | Obvody a obsahy základných rovinných útvarov | Kruh, kružnica
 • Goniometria ostrého uhla
 • Podobnosť trojuholníkov
 • Objemy a povrchy telies
Go to top