Tel.: 0905/168-699 | E-mail:

VARIA PRINTVARIA PRINT

VARIA PRINT - vydavateľstvo učebníc

VARIA PRINT

VARIA PRINT - vydavateľstvo učebníc

VARIA PRINT

VARIA PRINT - vydavateľstvo učebníc

VARIA PRINT

VARIA PRINT - vydavateľstvo učebníc

VARIA PRINT

VARIA PRINT - vydavateľstvo učebníc

O nás

Dovoľte, aby som v krátkosti predstavila našu spoločnosť.

Spoločnosť VARIA PRINT OS s.r.o. vznikla v júli roku 2014.

Jej predchodcom bolo vydavateľstvo VARIA PRINT, s.r.o. založené presne pred desiatimi rokmi, v roku 2004.

Úplné začiatky našej činnosti však siahajú ešte o niečo ďalej, približne do roku 2002, keď som si ešte ako stredoškolská učiteľka vyžiadala živnostenský list na vydavateľskú činnosť (Mgr. Marta Varsányiová – VARIA).

Začiatky a súčasnosť

 • VARIA PRINT

  Niekoľko slov o mne: Narodila som sa v roku 1957. Po maturite som študovala aprobáciu slovenský jazyk a estetická výchova na FF UK v Bratislave. Od roku 1981 som učila na SOU strojárskom slovenský jazyk. Boli to zaujímavé roky: v tom čase študovali u nás zahraniční študenti a my sme mali za úlohu naučiť ich základy slovenského jazyka. Študenti z Laosu, Vietnamu a zo Severnej Kórey mi dali veľa z hľadiska ľudského i odborného. Počas týchto rokov som sa naučila, čo znamená vyučovať slovenčinu ako cudzí jazyk.

 • VARIA PRINT

  Po roku 1989, keď sa kórejskí študenti museli na striktný príkaz vtedajšieho prezidenta Kim Ir Sena zo dňa na deň vrátiť domov (aby sa tu nenakazili revolučnými myšlienkami), som sa rozhodla pre zmenu školy. Od roku 1990 som učila slovenský jazyk na Gymnáziu s VJM. Snažila som sa zužitkovať a aplikovať skúsenosti získané počas predošlých deviatich rokov. Narazila som však na neprekonateľnú bariéru zlých učebných osnov a desaťročia zaužívaného spôsobu vyučovania slovenského jazyka na školách s VJM. Dôraz sa kládol na gramatiku, na literatúru, a nie na konverzáciu. Takzvaná konverzácia pozostávala z toho, že študenti sa naučili naspamäť témy, ktoré sme im nadiktovali na hodine (a presne takéto boli aj maturity, jedna téma z konverzácie, jedna téma z literatúry, žiaľ, toto sa dodnes nezmenilo).

  Nemohla som si dovoliť podobnú kreatívnu prácu ako v predošlých rokoch, a tak, aby som sa vyhla diktovaniu, rozhodla som sa zostaviť pre študentov akési skriptá s konverzačnými textami (ku každej téme som zostavila aj slovník).

  Takto vznikli Pomocné texty na hodiny konverzácie a základné pravidlá slovenského jazyka pre študentov SŠ s VJM. Bolo to ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Knižku vydávalo niekoľko rokov vydavateľstvo Kemar so sídlom v Komárne.

 • VARIA PRINT

  Neskôr, na požiadanie SPN v Bratislave som napísala učebnicu Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ s VJM a Slovenský jazyk pre 2. ročník SŠ s VJM. Snažila som sa zostaviť moderné, pre žiakov pútavé učebnice, ale mala som ruky zviazané platnými učebnými osnovami. Nikdy som netajila svoj negatívny názor o tom, že študenti na školách s VJM sa učia príliš veľa teórie. Témy zo syntaxe, štylistiky, morfológie boli automaticky prevzaté z učebných osnov slovenských škôl ešte niekedy v medzivojnovom období, a odvtedy túto situáciu nikto nedokázal zmeniť.

  O tejto téme viac nájdete v tomto dokumente, je to pracovná verzia k článku do časopisu (vznikol pred cca šiestimi rokmi, ale je rovnako aktuálny aj dnes): otvoriť [formát:PDF]

 • VARIA PRINT

  Koncom 90-tych rokov som začala spracovávať do knižnej podoby aj svoje prípravy na hodiny slovenskej literatúry. Takto postupne vznikli učebnice literatúry pre 1. a 2. ročník SŠ. V roku 2001 som sa rozhodla opustiť po takmer 20 rokoch školstvo a na vlastnú žiadosť som odišla zo školy. Ďalšie mesiace som strávila už nie za katedrou, ale doma pri počítači a v knižnici. Trvalo to presne dva roky každodennej práce, kým som dokončila Príručku slovenskej literatúry pre stredoškolákov. Príručka slovenskej literatúry pre stredoškolákov mala nečakaný úspech medzi pedagógmi i študentmi (dodnes je to naša "vlajková loď").

  V ďalších rokoch som zostavila aj dve Čítanky slovenskej literatúry
  (1. časť, 2. časť)
  a Súbor pravopisných cvičení, diktátov a testov.

 • VARIA PRINT

  Na základe požiadaviek mnohých vyučujúcich som začala spracovávať podobnou formou aj svetovú literatúru. Práve v nasledujúcom roku sa však od základu zmenili učebné osnovy literatúry (školská reforma viažuca sa k vtedajšiemu ministrovi školstva, pánovi Mikolajovi). Keďže témy zo slovenskej i svetovej literatúry sa zredukovali na takmer minimum, prácu na novej publikácii som prerušila.

  Viac k téme školskej reformy, nových učebníc slovenskej literatúry (a všeobecne o vydávaní učebníc) nájdete v tomto otvorenom (a dosť kritickom) liste adresovanom priamo ministrovi školstva, pánovi Jurzycovi: otvoriť [formát:PDF]

 • VARIA PRINT

  Vydávanie učebníc – najmä bez štátnej podpory – nie je tou oblasťou, v ktorej by sa dalo ľahko prežiť. Je to však práca, ktorá ma baví, lebo je kreatívna a dúfam, že aj osožná pre pedagógov i študentov. Verím, že spoločnosť prekoná a prežije niekoľko neúspešných pokusov a finančných zlyhaní posledných troch rokov.

  Ďakujem vám za pozornosť a všetkým našim doterajším i budúcim zákazníkom za ich priazeň.

Go to top