Tel.: 0905/168-699 | E-mail:

VARIA PRINT - Vydavateľstvo učebnícObjednávkový formulár (online/PDF verzie)


Testy z anglického jazyka, jazyková úroveň B1
(Online/PDF verzie, 12 B1 čítanie s porozumením + 12 B1 gramatika)
24,00 EUR Kúpiť:
Testy z anglického jazyka, jazyková úroveň B2
(Online/PDF verzie, 12 B2 čítanie s porozumením + 12 B2 gramatika)
24,00 EUR Kúpiť:
Testy z nemeckého jazyka, jazyková úroveň B1
(Online/PDF verzie, 10 B1 čítanie s porozumením + 10 B1 gramatika)
24,00 EUR Kúpiť:
Testy z nemeckého jazyka, jazyková úroveň B2
(Online/PDF verzie, 10 B2 čítanie s porozumením + 10 B2 gramatika + 1-1 C2)
24,00 EUR Kúpiť:
Testy z francúzskeho jazyka, jazyková úroveň B1, B2
(Online/PDF verzie, 10 B1 a 9 B2 čítanie s porozumením + 10 B1 a 9 B2 gramatika)
32,00 EUR Kúpiť:
Testy zo španielskeho jazyka, jazyková úroveň B1, B2
(Online/PDF verzie, 5 B1 a 5 B2 čítanie s porozumením + 5 B1 a 5 B2 gramatika)
22,00 EUR Kúpiť:
Testy z talianskeho jazyka, jazyková úroveň B1, B2
(Online/PDF verzie, 8 B1 a 7 B2 čítanie s porozumením + 8 B1 a 7 B2 gramatika)
26,00 EUR Kúpiť:
 
Balík testov (zvýhodnený balík) - všetky testy (2x AJ, 2x NJ, 1x FJ, 1x ŠJ, 1x TJ)
(Online/PDF verzie, spolu 176 testov)
90,00 EUR Kúpiť:

 


Poznámka: Kolónky IČO (DIČ) vyplňte iba v prípade, ak knihy hradí škola (alebo iná organizácia)
Go to top